Бърз кредит без трудов договор и с лошо ЦКР

Отговори на въпросиКатегория за въпроса: ОбществоБърз кредит без трудов договор и с лошо ЦКР
barts попита преди 4 години

Здравейте! Някой може ли да ми разясни термините относно кредитите и дали е възможно да получа бърз кредит без да имам трудов договор.

1 отговора
krusty отговорено преди 4 години

Причините, поради които може да ни потрябват пари, са много и разнообразни, а и доста често не търпят отлагане. В такава ситуация на помощ идват услугите за финансиране, които предлагат компаниите за бърз кредит. Усвояването на бързи пари вече става бързо и лесно, благодарение на гъвкавите условия и максимално улеснената процедура, която предлагат много от компаниите за бърз кредит. Кандидатстването за заеми е обвързано преди всичко с два ключови фактора – гарант за вашите финансови постъпления (най-често наличието на трудов договор) и вашата кредитна история – каква е вашата репутация в ЦКР.

Бърз кредит без трудов договор

При кандидатстването за кредит в банка един от гарантите ви за връщане на заема е сигурният доход, който получавате от работата си по трудов договор. Неналичието на постоянна работа може да се окаже сигурен отказ от страна на кредитора, освен ако не бихте могли да обезпечите заема си. В небанковите финансови институции наличието на трудов договор невинаги е водещ фактор. И докато в банката искането ви има голяма вероятност да бъде отказано, поради липсата на постоянна заетост, много от фирмите за бърз кредит биха ви съдействали за кредит в труден момент. Условията, които предлагат компаниите за бърз кредит, привличат все повече клиенти, нуждаещи се от бързи пари. При тях изискванията са минимални и получаването на бърз кредит е напълно възможно, дори и без трудов договор.

Бърз кредит с лошо ЦКР

Наличието на лошо ЦКР безспорно е утежняващ фактор при кандидатстването ви за бърз кредит, а и като цяло за финансиране под формата на кредит. Много компании, установили при справка в ЦКР, че сте нередовен платец, биха ви отказали кредит. Немалко са и тези обаче, които ще ви помогнат при кандидатстване за бърз кредит, като ви осигурят съдействие при кредит с лошо ЦКР. В случай на спешна нужда от пари си струва да опитате, доверявайки се на компания за бързи заеми.
С идеята да предложат максимална практичност при обслужването на клиентите, а и подхождайки с разбирането, че всеки би могъл да изпадне в ситуация на финансово затруднение, компаниите за бърз кредит биха ви предложили съдействие за кредити с лошо ЦКР и без трудов договор. Струва си да опитате, стига да сте сигурни, че усвояването на нов кредит няма да усложни положението ви. Отговорете със същата лоялност, с която са ви откликнали на молбата за бързи пари. В случай че имате доходи, които успяват да покриват вноската ви, дори недоказани с трудов договор, имате шанс да сте одобрени за бърз кредит.